PORT TURISTIC ZIMINCEA

Proiectul a fost aprobat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului - Domeniul de intervenţie 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii seviciilor turistice.

Astfel, proiectul de investiţii propus se încadrează în programul de dezvoltare al zonei şi va contribui pe termen lung la o creştere economică sustenabila. Fiind un punct foarte tranzitat pe cursul Dunării, localitatea Zimnicea, prin acest port turistic, va dezvoltă un sector ce poate aduce beneficii economice întregii zone de sud. Va încuraja turismul
în zona Dunării şi, implicit, va genera interesul crescut al turiştilor străini.

Croazierele turistice pe Dunăre reprezintă un produs turistic solicitat atât de turiştii străini, cât şi de turiştii români. În prezent navele de croazieră care circulă între Germania şi România au escale în Viena, Bratislava, Budapesta, Belgrad şi opţional în Giurgiu pentru vizitarea Bucureştiului. De obicei, destinaţia finală a croazierei este Delta Dunării, de unde turiştii au ocazia să plece în excursii şi pe litoralul românesc.

Portul turistic va fi amplasat pe Dunăre la Km 542+300, cu amenajări turistice care presupun că accesul turiștilor să fie făcut pe calea apei, cu posibilitatea de acostare a navelor de pasageri. De asemenea, se vor organiza pe malul Dunării activităţi turistice şi sportive.

Ca obiective de port se vor construi:

Investiţia îşi propune: crearea unei zone portuare sigure şi eficiente pentru divertisment şi recreere, creşterea gradului de atractivitate al zonei şi asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului la nivelul judeţului Teleorman, introducerea în circuitul turistic naţional şi internaţional a portului turistic, creşterea cererii de turism pentru România ca destinaţie turistică europeană, creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea oraşului Zimnicea, prin valorificarea optimă a resurselor naturale existente în zonă. Promovarea turismului în zona prin înfiinţarea unui număr de 16 pensiuni turistice cu specific tradiţional românesc, proiecte iniţiate de către un grup de tineri ambiţioşi, care şi-au unit ideileşi interesele în cadrul unei Fundaţii a Tinerilor Teleormăneni şi care au fost susţinuţi prin consultanta acordată de către InterAgro pentru concretizarea acestor proiecte, care vor fi de bun augur pentru zona Dunării.