COOPERATIVA DROPIA BEST – ZIMNICEA

Fabrica va fi construită în Zimnicea în incinta SC ZIMTUB SA, valoarea investiţiei fiind de aproximativ 15 milioane Euro din Fonduri Structurale. Proiectul este deja aprobat.

Materiile prime(alternative) folosite vor fi floarea soarelui, soia şi răpită iar capacităţile de procesare vor fi următoarele:

Produsele finite obţinute în urma procesării sunt:

Fabrica este prevăzută cu instalaţie cu procesare continua, inclusiv degumare, peletizare şi secţie de filtrare și fără ape reziduale în timpul perioadei de funcţionare normală. Investiţia a fost finalizata în 2010.

Proiectele depuse în 2010, cu derulare până în 2013, vizează investiţii în toate domeniile din vasta sfera de activitate a grupului de firme “InterAgro”, şi anume: