CENTRALA TERMOELECTRICĂ

Grupul INTERAGRO, fiind interesat de extinderea domeniilor sale de activitate, a devenit şi producător de energie atât pentru consumul propriu al unităţilor sale, cât şi pentru piaţa romanescă şi europeană.

În acest sens, pentru asigurarea consumului propriu al unităţilor sale, creşterea eficienţei energetice şi încadrarea în normele europene de mediu, InterAgro a pus în funcțiune 6 centrale în cogenerare, cu turbine cu gaz, şi o putere totală instalată de 80,4 MW.

În plus intenţionează să investească în construirea și operarea unor centrale electrice dintre care amintim:
Centrala termoelectrică cu funcţionare pe cărbune - Turnu Măgurele - 2 x 660 MW, aflată în faza avansată de proiectare.

Centrala se va construi pe un amplasament situat în interiorul combinatului de îngrăşăminte chimice Donau Chem, aparţinând Grupului InterAgro.

Amplasamentul este situat la cca 550 m de Dunăre, asigurându-se aprovizionarea cu cărbune de import în condiţii avantajoase şi a apei de răcire necesară grupurilor energetice.

Grupurile vor fi executate cu parametrii ultra-supracritici şi cu instalaţii moderne mecanice, electrice şi de automatizare pentru a răspunde exigentelor de mediu europene şi romaneşti, precum şi a celor tehnice, impuse de interconectarea sistemului românesc cu cel european şi de piaţă de energie electrică.

Centrala termoelectrică va avea o putere instalată de 1320 MW, în două grupuri energetice de 660 MW fiecare, cu funcţionare pe huila din import şi cu suport de gaz metan, cu parametri ultra-supracritici (USC), cu randament brut de 49% şi randament net de 45,7%, instalaţii performanţe de reţinere a emisiilor (SOx, NOx, pulberi). Pe amplasamentul centralei este prevăzut şi un teren pentru viitoarea staţie de captare Co2.

Grupurile energetice se vor conecta la sistemul energetic naţional printr-o staţie şi o linie de 400 kV noi şi staţia şi liniile de 220 kV existente.
Soluţia de racordare este avizata de Transelectrica SĂ - Operatorul de Transport şi de Sistem.

Durata de viaţă prevăzută a grupurilor este de 30 de ani, peste 200.000 de ore de funcţionare.