SECTORUL PRODUCŢIEI VEGETALE

Dacă în anul 1996 SC InterAgro SA administra 3.290 ha teren arabil în judeţele Prahova şi Teleorman, în toamna anului 2008, datorită rezultatelor bune obţinute în primii ani de activitate şi a încrederii că agricultura este un domeniu de perspectivă, suprafaţa cultivată a crescut considerabil ajungând la 43.088 ha teren arabil, vii şi păşuni.

În prezent grupul de firme InterAgro deţine o bază de tractoare, maşini agricole, mijloace de transport în valoare de aproximativ 40 de milioane de Euro.

Introducerea tehnologiei semănatului simplificat (dintr-o singură trecere) a dus automat la reducerea cu 60 % a costului lucrărilor mecanice.

Obţinerea de producţii mari la hectar precum şi reducerea costurilor de producţie au fost posibile prin:

ANUL 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Suprafata teren arabil ha 24.000 30.000 52.000 47.000 32.000 34.000 46.180

 

ANUL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Suprafata teren arabil ha 48.100 46.180 43.287 43.088 42.340 48.000 50.000

 

Anul
Planta de cultura
2000 2001 2002* 2003 2004 2005 2006 2007* 2008 2009 2010
Grâu 5.700 5.700 4.500 4.500 6.100 5.000 5.010 3.001 5.076 5.300 6.200
Orz 6.300 6.200 4.600 4.800 7.060 2.910 - 5.041 6.125 6.800 6.400
Floarea Soarelui 2.000 2.100 1.800 2.600 2.800 2.500 2590 1.800 2.433 2.580 3.200
Porumb 7.200 7.000 5.600 5.800 9.700 7.393 4.794 907 4.156 7.100 8.900
Rapiță - - - 2.500 3.400 3.000 3.100 2.900 3.200 2.850 3.400

Notă: * secetă prelungită

Structura culturilor în anul 2009/2010 a fost următoarea:

În următorii doi ani preocupările majore ale specialiştilor din cadrul sectorului agricol se referă la următoarele proiecte:

  1. introducerea (în proporţie de 100%) a îngrăşămintelor chimice lichide pe bază de azot, pentru fertilizarea culturilor de toamnă;
  2. schimbarea lăţimilor de lucru, pentru majoritatea lucrărilor mecanice, de la 6 ml la 18 ml, bazându-ne şi pe investiţiile din anii trecuţi (tractoare de 600 CP).
  3. dirijarea utilajelor în lucru, cu ajutorul GPS – ului;
  4. introducerea semănatului direct în mirişte, pe ,,pat de amoniac”, a culturii de porumb;